Jste zde

Algoritmizace a základy programování

Otázky ke zkoušce otazky.pdf

Přednášky

 1. Úvod do předmětu, algoritmizace, programovací jazyky, první program v C# pr01.pdf
 2. Základy programování v C# - vybrané datové typy, proměnné, přiřazení, aritmetické operátory a výrazy, jednoduché I/O. pr02.pdf
 3. Logické a relační operátory a výrazy. Řídící struktury - bloky, podmínky, cyklus for pr03.pdf
 4. Dokončení řídících struktur - cykly while, do-while, příkazy break a continue, přepínač (switch). pr04.pdf
 5. Reprezentace dat v paměti počítače, datové typy. Typová konverze. pr05.pdf
 6. Metody definice volání pr06.pdf
 7. Volání metod hodnotou a odkazem pr07.pdf
 8. Pole pr08.pdf
 9. Razeni a vyhledavani pr09.pdf
 10. Práce se znaky a textovými řetězci pr10.pdf
 11. Vyjimky a Práce se soubory pr11.pdf
 12. Úvod do složitosti, operátory pr12.pdf
 13. Rekurze, značkovací jazyky (HTML, XML) pr13.pdf

Cvičení

 1. Úvodní informace, seznámení se s visual studiem, pojem projekt, ukládání projektu, překlad (kompilace) a spouštění programu
 2. Algoritmus, vývojový diagram, editory a muj prvni program v C# cv02.pdf
 3. Základní I/O operace, jednoduché výpočty cv03.pdf
 4. booleovské operace, podmínka IF, cyklus FOR, krokování programu a hledání chyb cv04.pdf
 5. Ladění, krokování, dohledávání chyb (Debugging), dokončení cyklů while, do while, a prepinac switch cv05.pdf
 6. Typy a typova konverze, Metody, Ladeni (step into/step over) cv06.pdf
 7. Metody 2, pretezovani metod, volani hodnotou a odkazem cv07.pdf
 8. Pole, výčtový typ cv08.pdf
 9. Razeni a vyhledavani cv09.pdf , radici metody
 10. Práce se znaky a textovými řetězci cv10.pdf
 11. Vyjimky a Práce se soubory cv11.pdf a jmena.txt
 12. Opakování na test, shrnutí cv12.pdf
 13. Značkovací jazyky cv13.pdf a pokus.htm
Užitečné odkazy

Vývojové prostředí SharpDevelop
http://www.sharpdevelop.net/opensource/sd/
Visual Studio (express edice)
http://www.microsoft.com/express/Downloads/


informace, nápověda, příklady .NET a C#
http://www.msdn.com
Dobře zpracovaný seriál Petra Puše o programování v C# v češtině
http://www.zive.cz/autori/sc-44/default.aspx?author=405
Offline verze seriálu
http://poznavame-c-msnet.wz.cz/
Nekonečný zdroj inspirací anglicky
http://www.codeguru.com/
A mnohem více stačí googlu zadat C# a případně hledaný problém.