Jste zde

Triangulace pomocí radiomajáků.

Triangulace pomocí radiomajáků.
Automatické určení polohy objektu v prostoru bez možnosti mít s ním neustály fyzický kontakt je neustále poměrně složitý problém řešitelný mnoha způsoby. Nejpoužívanějším způsobem je měření vzdálenosti od několika pevných bodů, přičemž pro určení polohy v prostoru je potřeba znát vzdálenost alespoň od tří bodů (tří souřadnic) odtud triangulace. Jednou z mnoha možností, která se nabízí je použití radiomajáků a určování vzdálenosti od nich. Na obdobném principu pracuje i GPS a jiné lokalizační služby, pouze užívají různý princip zpracování signálu, které může být i velmi složité nebo náročné. V naší práci se budeme zabývat stanovením polohy pomocí obvodů s integrovaným rádiovým přenosem a podporou pro tyto možnosti.
Práce jako taková se nebude zabývat vývojem rádia a přenosové cesty, pro stanovování bude použit obvod, který má již vysílač/přijímač integrován. Volba čipu záleží na řešiteli, je potřeba vybrat čip, který poskytuje nějaké informace umožňující jejich využití pro měření vzdálenosti. V nejjednodušší variantě je to alespoň hodnota RSSI (relativní síla přijímaného signálu). Jinak existují obvody, které mají přímo výpočet polohy integrován.
Bakalářská práce by v teoretické části obsahovala stručný popis principu stanovení vzdálenosti či polohy pomocí rádiového signálu, dálek pak přehled dostupných integrovaných obvodů integrujících kompletní rádio v ISM pásmech. V praktické části pak bude návrh zapojení v nejjednodušší variantě a ověření vlastností navrženého modulu.