Jste zde

Řízení BLDC motorů

Řízení BLDC motorů
Honza Košťál
BLDC motory nebo také bezkartáčové stejnosměrné motory se těší stále větší oblibě, díky absenci mechanického komutátoru mají mnohem větší účinnost, žádné jiskření, řádově delší životnost. Efektivita motoru záleží na kvalitě elektronicky řízené komutace, až výrazný pokles cen a zvýšení dostupnosti dostatečně rychlých spínacích prvků umožnil jejich výraznější rozšíření. Dnes je již často zvýšení ceny řešení s elektronickým komutátorem zanedbatelné v porovnání s přínosy takovéhoto řešení.
Efektivita motoru a EMC vyzařování motoru je dáno způsobem a kvalitou řízení daného motoru. Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem řízení takovéhoto motoru. Řízení motoru je možné realizovat přímo pomocí mikroprocesoru, nebo za pomoci obvodu k tomu určenému.
Bakalářská práce bude obsahovat principiální popis funkčnosti BLDC motoru a možností jeho řízení, přičemž důraz bude kladen na motory bez senzorů. Dále bude obsahovat stručný popis a přehled možností obvodů specializovaných na daný problém a jejich potenciální přínos v návrhu řízení. V praktické části pak bude následovat návrh regulátoru a proměření vlastností. Návrh regulátoru bude optimalizován s ohledem na velikost. Výkonové parametry budou dohodnuty později.

Literatura: http://en.wikipedia.org/Brushless_motor
http://automatizace.hw.cz//motory-jejich-rizeni-s-mcu-3-cast-ridici-algo... http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2596.pdf
Mobilní roboty Novák P,; BEN - technická literatura, 2005, ISBN: 80-7300-141-1
BALÁTĚ J.; Automatické řízení, BEN, ISBN 978-80-7300-148-3