Jste zde

Stabilizace polohy kamery

Stabilizace polohy kamery
Lukáš Jelínek
Většina létajících objektů, snad s výjimkou létajících balónů, vykonává při změně směru manévry, jejichž součástí je naklánění. Pokud je na takovém objektu umístěna kamera dojde ke vzniku zajímavého, ale ne vždy chtěnému efektu a to je natočení, případně posunutí obrazu.
Cílem práce je tedy návrh stabilizačního zařízení, které bude takovéto pohyby kompenzovat a kameru udrží ve stále stejné pozici bez ohledu na objekt na kterém je místěna.
Teoretická část práce bude obsahovat rozbor problematiky, popis možností detekce pohybu, použitelných servopohonů, způsobů jejich řízení atd.
Praktická část pak bude zaměřena na návrh a realizaci stabilizačního systému kamery alespoň v jedné ose.

Literatura: ​RIPKA, P.; TIPEK, A. Master Book of Sensors. Praha : BEN, 2003. ISBN 0-12-752184
Stanislav Ď.; Marcel K.Senzory a měřicí obvody; Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999 ISNB 80-01-02057-6
www.freescale.com
www.st.com
http://www.analog.com/en/index.html
Mobilní roboty Novák P,; BEN - technická literatura, 2005, ISBN: 80-7300-141-1
www.robotika.cz