Jste zde

Telemetrie pro modely letadel

Telemetrie pro modely letadel (Telemetry for airplanes)
Petr Starý
Cílem práce je navrhnout zařízení pro analýzu letu letadlového modelu. Zařízení by mělo být schopno měřit základní údaje jako je rychlost, výška, stav baterií, případně některé další veličiny jako je kvalita signálu atd. V případě detekce kritických hodnot, jako například vybití baterií pod určitou mez by měl modul být schopen optické/akustické signalizace. Měřené veličiny je potřeba v průběhu letu ukládat anebo posílat zpět na zem pomocí bezdrátového přenosu.

Teoretická část práce se bude zabývat problematikou měření jednotlivých veličin, možnostmi zpracování, napájení modelů, popisem signálů požívaných v modelech.
Praktická část se bude zabývat návrhem jednoduchého telemetrického modulu pro letadlo s indikací kritických stavů.

Literatura: ​RIPKA, P.; TIPEK, A. Master Book of Sensors. Praha : BEN, 2003. ISBN 0-12-752184
Stanislav Ď.; Marcel K.Senzory a měřicí obvody; Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999 ISNB 80-01-02057-6
www.freescale.com
www.st.com
http://www.analog.com/en/index.html
Mobilní roboty Novák P,; BEN - technická literatura, 2005, ISBN: 80-7300-141-1
www.robotika.cz
http://www.rcgroups.com/forums/index.php
www.hobbyking.com