Jste zde

GPS navádění

GPS navádění
Miniaturizace pohonů a vývoj akumulátorů s velmi vysokou hustotou energie umožnili rychlý rozvoj leteckého modelářství. S rostoucím výkonem modelářských strojů se zvyšuje zájem o jejich využití i mimo klasické hobby létání, jako je monitorování nedostupných míst, hlídání prostor atd. Ne vždy je ale vhodné model řídit ručně a je jednodušší nechat ho vykonávat práci autonomně. V tomto případě potřebuje zařízení navigační systém a v otevřeném prostředí se přímo vybízí využití GPS.
Cílem práce je tedy návrh navigačního modulu pro řízení vybraného létajícího stroje. Kdy teoretická část bude obsahovat popis problematiky řízení daného modelu, možnosti a princip GPS.
Praktická část se pak bude zabývat návrhem navigačního modulu a jeho implementací do modelu.