Jste zde

Inteligentní dům

Inteligentní dům (Smart Home)
Radek Smejkal
Moderní inteligentní domy umožnují základní řízení prostředí domu s podporou vzdáleného přístupu, monitoringu a nastavení pomocí datových sítí.
Zadáním bakalářské práce je návrh řešení jednoduchého modulu inteligentního domu. Teoretická část práce rozebere možnosti řešení, vhodnost využití různých typů senzorů, datových sítí, výběr vhodné platformy. Praktická část se pak bude zabývat návrhem a ukázkovou implementací modulu se vzdáleným přístupem schopných měřit alespoň teplotu, snímat a řídit stavy několika digitálních vstupů/výstupů, provádět jednoduchou regulaci nebo signalizaci na základě měřené hodnoty.

Literatura: ​Kreidl M.; Měření teploty - senzory a měřicí obvody, BEN, ISBN 80-7300-145-4
RIPKA, P.; TIPEK, A. Master Book of Sensors. Praha : BEN, 2003. ISBN 0-12-752184
Stanislav Ď.; Marcel K.Senzory a měřicí obvody; Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999 ISNB 80-01-02057-6