Jste zde

Měření nízkých teplot

Měření nízkých teplot
Michal Řezníček
Cílem práce je návrh jednokanálového teploměru pro měření velmi nízkých teplot na rozsahu <-80°C;40°C> Teoretická část práce bude obsahovat stručný popis možností měření nízkých teplot a výběr vhodného principu s popisem zpracování signálu.
Praktická část pak bude obsahovat návrh sestavení a oživení vzorového modulu. Teploměr bude obsahovat LCD displej, přípravu na připojení k průmyslové sběrnici, řídící nebo alarmový výstup. Součástí návrhu bude odhad parametrů teploměru a porovnání se skutečnými parametry výsledného zařízení.

Literatura: RIPKA, P.; TIPEK, A. Master Book of Sensors. Praha : BEN, 2003. ISBN 0-12-752184
Stanislav Ď.; Marcel K.Senzory a měřicí obvody; Praha : Vydavatelství ČVUT, 1999 ISNB 80-01-02057-6
Kreidl M.; Měření teploty - senzory a měřicí obvody, BEN, ISBN 80-7300-145-4