Jste zde

Regulace pece pro pájení SMD

Regulace pece pro pájení SMD
Úkolem práce je vytvořit měřící a řídící jednotku pro pec upravenou na pájení SMD součástek, tak aby dodržovala předepsané teplotní profily.

Teoretická část bude obsahovat popis problematiky pájení, možnosti jednoduché regulace tepelné soustavy, měření teploty v řádu 0-400°C, možnosti řízení výkonu pece připojené na síťové napětí s ohledem na minimalizaci rušení.
Praktická část bude obsahovat návrh a realizaci regulátoru teploty na mikroprocesoru, schopného dodržet teplotní profil pájecího cyklu daný katalogovým listem pájecí pasty, regulátor by měl obsahovat uživatelské rozhraní umožňující alespoň základní nastavení, mělo by umožňovat spustit pájecí cyklus, případně možnost přepnout na držení konstantní teploty.

Literatura: ​Kreidl M.; Měření teploty - senzory a měřicí obvody, BEN, ISBN 80-7300-145-4
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br
http://www.koki.org/Files/pdf/Paste/T_SE(S)48-M955.pdf
ŠULC B.; VÍTEČKOVÁ M.; Teorie a praxe návrhů regulačních obvodů, ČVUT, ISBN 80-01-03007-5
RIPKA, P.; TIPEK, A. Master Book of Sensors. Praha : BEN, 2003. ISBN 0-12-752184-4