Jste zde

Regulátor prostředí terária

TÉMA ČESKY:
Regulátor prostředí terária

NÁZEV ANGLICKY:
Terrarium environment controller

VEDOUCÍ PRÁCE:
Ing. Pavel Rozsíval

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:
Cílem práce bude návrh univerzálního regulátoru pro udržování, měření a řízení podmínek v teráriu. V běžných teráriích je potřeba udržovat optimální vlhkost, osvětlení a teplotu, kterou by zařízení mělo umět nejen udržovat, ale i měnit v průběhu 24 hodin tak, aby prostředí mělo denní/noční režim. Pokud se počítá s osvětlením zdroji, které umožňují stmívání, měl by přechod mezí nocí a dnem proběhnout plynule.
Teoretická část práce bude obsahovat rozbor problematiky terárií, s ohledem na potřeby vnitřního prostředí. V práci budou rozebrány možnosti měření jednotlivých veličin a možnosti jejich řízení. V praktické části bude na základě rozboru teoretické části provedena volba vhodné kombinace měřících a akčních členů a realizován návrh, konstrukce a oživení regulátoru. Regulátor by měl být navržen tak, aby umožňoval zobrazení měřených veličin a nastavení regulovaných hodnot.

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY:
[1] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003. 336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[2] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[3] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.