Jste zde

Palubní analyzátor

TÉMA ČESKY:
Palubní analyzátor

NÁZEV ANGLICKY:
On-board analyzer

VEDOUCÍ PRÁCE:
Ing. Pavel Rozsíval

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:
Cílem práce bude návrh měření otáček a dalších stavových veličin automobilu nevybaveného palubním počítačem. Teoretická část práce bude obsahovat rozbor měřitelných veličin, které nejsou na starších autech zobrazovány a jsou užitečné pro řízení či diagnostiku automobilu. Praktická část se pak bude zabývat návrhem, konstrukcí a oživením palubního analyzátoru. Návrh by měl být proveden s ohledem na možnost trvalého vestavění. Tomu by měla odpovídat i energetická šetrnost, dostatečná čitelnost údajů pro řízení (například otáčky motoru). Případný LCD displej by bylo vhodné doplnit o regulaci jasu v závislosti na okolním osvětlení. Analyzátor by měl viditelně upozornit na případné stavové chyby (podpětí na baterii), nebo nebezpečné situace (možnost námrazy).

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY:
[1] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003.336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[2] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[3] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.