Jste zde

Sledovací systém

Sledovací systém
Tracking system

Cílem práce bude navrhnout sledovací systém založený na systému GPS. Sledovací systém se bude skládat ze dvou modulů, které spolu budou schopny komunikovat nejlépe rádiově v některém z volných pásem (443MHz, 868MHz , 2.4GHz), při čemž se počítá s dosahem kolem 5km při dodržení platných norem. Jeden modul bude sledovaný a bude vysílat svou polohu, druhý modul (sledovací) bude na základě znalosti své polohy získané za pomocí GPS a kompasu, ukazovat směr a vzdálenost sledovaného modulu. Sledovací modul by měl obsahovat uživatelské rozhraní a běžet nezávisle na PC, sledovaný modul by měl být navrhován s ohledem na dlouhou výdrž baterií.

[1] Atmel. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: www.atmel.com
[2] GPS L80. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://www.quectel.com/
[3] Lora RF. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: semtech.com
[4] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003.336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[5] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[6] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.