Jste zde

Vybíječ a tester baterií

Vybíječ a tester baterií /Battery tester and discharger

Cílem práce je navrhnout zařízení pro měření kapacity převážně jednorázových baterií. Výsledný tester bude schopen měřit, alespoň 4ks baterií najednou. Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy baterií jsou schopny využít svou kapacitu různě při různých zátěžích, je potřeba tester připravit na několik režimů činnosti. V první variantě je vybíjení konstantním proudem do poklesu pod stanovenou mez, kdy proud půjde nastavit od jednotek mA po 2A, v druhém režimu se budou baterie vybíjet do konstantní zátěže do poklesu napětí pod stanovenou mez. Dalším režimem bude vybíjení impulzní zátěží, kdy se bude střídat 0 odběr s nastaveným odběrem, střída mezi těmito intervaly bude nastavitelná. Zařízení změří čas, za který se baterie vybije v daném režimu, kapacitu v Ah a celkovou vydanou energii v J. Zařízení bude plně autonomní, ale umožní připojení počítače pro vykreslení vybíjecích charakteristik. V zadání uvažujte pouze monočlánky od 1,2 do 3,7V. Případná možnost připojení baterií je výhodou, ne podmínkou.

[1] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003.336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[2] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[3] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.
[4] BRTNÍK, B. Základní elektronické obvody. Praha:BEN technická literatura, 2011. 156s. ISBN 978-80-7300-408-8