Jste zde

Regulace topení

Regulace topení / Heating regulator
Cílem práce je navrhnout jednotku pro řízení plynového kotle a podlahového topení. Jednotka bude měřit teplotu ve stanovených místech ve vytápěném objektu a venkovní teplotu a na základě zjištěných údajů bude regulovat dodávaná tepelný výkon. Tepelný výkon je realizován pomocí rozvodů podlažního topení vyhřívaného teplou vodou. Regulace dodaného tepla se provádí ventily a čerpadlem spínaným přes 12V relé. Ventily obsahují zpětnou vazbu s informací o poloze, kterou je potřeba taktéž zapracovat. Řídící jednotka umožní regulaci při použití dvou zdrojů tepla (kotel dřevo a plyn) pomocí 3cestného ventilu. Součástí návrhu musí být uživatelské rozhraní realizovaného nejlépe LCD displejem a tlačítky dále možnost připojení počítače pro ladění regulace.

[1] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003. 336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[2] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[3] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.

.