Jste zde

Servopohon - řízení stejnosměrného motoru s enkodérem

Servopohon s DC motorem/DC motor servodrive
Cílem práce je navrhnout servopohon využívající klasický kartáčový stejnosměrný motor. Základem návrhu bude regulátor pro motor s polohovou zpětnou vazbou. Regulátor bude umět řídit otáčky a polohu natočení hřídele. Zpětná vazba musí být navržena tak, aby umožňovala kontinuální otáčení hřídele. potřeba rozpracovat návrh pro řízení malých motorů pro U < 5-6V a I<1A a návrh pro řízení větších motorů. Obzvláště u malých motorů bude součástí práce rešerše dostupných integrovaných obvodů a možných řešení. V praktické části bude jeden s přístupů realizován prakticky. Regulátor bude obsahovat rozhraní pro připojení k vyššímu celku, ideálně vyvedeny I2C a UART sběrnice. Součástí bude funkční komunikace přes vyvedené periferie.

[1] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: popis procesoru a instrukční soubor. Praha: BEN technická literatura, 2003.336 s. ISBN 978-80-7300-083-0.
[2] VÁŇA, V. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C. Praha: BEN technická literatura, 2003. 216 s. ISBN 978-80-7300-102-0.
[3] VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN technická literatura, 2002. 160 s. ISBN 978-80-86056-66-X.
[4] BRTNÍK, B. Základní elektronické obvody. Praha:BEN technická literatura, 2011. 156s. ISBN 978-80-7300-408-8

.