Jste zde

Semestrální práce

Zadání semestrálních prací

Práce je potřeba donést sebou ke zkoušce, je potřeba donést komentovaný (alespoň důležité části) funkční kód. Práce potom tvoří 50% známky.

Zadání berte jako doporučené, pokud chcete, můžete si ho libovolně upravovat, ale tak aby byla zachována alespoň minimální obtížnost zadání. Samozřejmě je možné vlastní zadání práce pokud si chcete udělat něco vlastního, jen je potřeba zadání diskutovat se mnou. V každém případě je potřeba hotovou práci donést ke zkoušce, kde potom tvoří 50% známky. Hodnocení práce bude posuzovat funkčnost aplikace a ošetření chybových stavů. Dále proběhne diskuze nad aplikací. V tomto bodě platí doporučení lepší vlastnoručně napsaná slabší aplikace, nežli cizí práce, protože v tomto bodě se většinou projeví neznalost „vlastní“ práce.
Pokud se objeví plagiát, bude zkouška automaticky neuznána a bude zadána nová práce. V případě opakovaného podvodu bude zkouška řešena individuálním zadáním, řešeným na učebně.
Pokud někdo začal řešit stará zadání, je možné vzít si i stará, ale v tomto případě bych koumáky rád upozornil, že od letošního roku budu softwary porovnávat automatizovaným nástrojem i proti řešením z minulých let.

Zadání pro rok 2016/2017

Stará zadání