ISAME - Senzory neelektrických veličin

Materiály pro senzory a měření neelektrických veličin. Na tomto místě najdete prezentace používané na přednáškách. Ke každé kapitole najdete informace, co je důležité, případně jednoduché cvičení, na kterém si můžete ověřit pochopení problematiky. Pokud máte dotazy, pište na email pokud je to osobnější, pokud se to týká předmětu využijte diskuzi dole, váš dotaz pak poslouží i ostatním.

1. Měřicí řetězec - statické a dynamické vlastnosti měřicích členů, chyby měření, přesnost měření, vyhodnocování měření.

přednáška odprednášeno (materiály se doplní i zde)

2. Pasivní snímače - odporové snímače, indukčnostní snímače, kapacitní snímače, vodivostní snímače, fotoelektrické snímače.

přednáška odprednášeno (materiály se doplní i zde)

3. Aktivní snímače - termoelektrické snímače, piezoelektrické snímače, indukční snímače, Hallovy snímače, potenciometrické snímače.

přednáška odprednášeno (materiály se doplní i zde)

4. Převodníky signálu ze snímačů - operační zesilovače, stejnosměrné a střídavé můstky, převodníky termočlánků, číslicové převodníky.

přednáška Přesunuto na konec

5. Měření teploty - odporové teploměry, termistory, polovodičové teploměry, termoelektrické teploměry, měření nízkých teplot, pyrometry.

přednáška 1 přednáška 2
Materiály skripta CVUT-Teplota
U této kapitoly jsou nejdůležitější odporové měření teploty a termočlánky (termoelektrický jev), případně alespoň částečně bezkontaktní principy. Wiki přehled měření teploty
Pro zajímavost různé teplotní stupnice

6. Měření tlaku - deformační manometry, indukčnostní a kapacitní manometry, piezoelektrické manometry, tenzometrické manometry.

přednáška
Materály skripta CVUT - Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku

7. Měření hladin - mechanické hladinoměry, optické hladinoměry, kapacitní hladinoměry, konduktometrické hladinoměry, ultrazvukové hladinoměry.

přednáška
Materiály viz CVUT kap 6

8. Měření průtoků - objemové průtokoměry, turbinkové průtokoměry, průtokoměry se škrtícímí orgány, elektrické průtokoměry, speciální průtokoměry.

přednáška
Materiály viz CVUT kap 6

9. Měření polohy

přednáška
Materály Skripta CVUT Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory.File
Materály Skripta CVUT Senzory a převodníky pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací

10. Měření hustoty a viskozity- vybrané typy hustoměrů, vybrané typy viskozimetrů, analyzátory kapalin a plynů - vybrané analyzátory plynů, vybrané analyzátory kapalin.

přednáška
Materály Skripta CVUT Chemické senzory

Feikmt